Renovace dílen, laboratoří a počítačových učeben v Hořicích

01. srpna 2020

Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou najdete v Hořicích v Podkrkonoší a její historie spadá až do 80. let 19. století. Velký zájem o těžbu, zpracování kvalitního pískovce a poptávka po kamenické práci s tím spojená vedly k založení dnešní odborné školy. Ta zde hrdě stojí od roku 1884. 

Vrcholná díla některých bývalých studentů jsou k vidění přímo ve městě – například ve Smetanových sadech. Mezi tyto studenty se řadí i Quido Kocián, Jan Štursa, Ladislav Šaloun nebo Josef Wagner, dnes už významní umělci.

S ubývajícím zájmem o řemeslo a především kvůli nedostatku financí se v průmyslové škole tak trochu zastavil čas. Financemi opomenutý potenciál, jedinečnost školy a obdržená dotace z IROP se tak staly pro Královéhradecký kraj impulzem k modernizaci technického vybavení pro její unikátní obory. Studenti školy tak dnes díky sofistikovanému vybavení a aktualizaci počítačového softwaru mohou držet krok s vývojem IT technologií a rychlostí současné doby. Nebyla opomenuta ani úprava zeleně v areálu.

Renovace dílen, laboratoří a počítačových učeben nyní učitelům a studentům umožňuje reagovat na technologický rozvoj a trendy v oborech. Především CNC lanová pila, která ve škole dříve chyběla, se stala zásadním pomocníkem. CNC lanová pila je v některých operacích nenahraditelná a ve spojení s novým počítačovým softwarem a rychlým připojením k internetu umožňuje posun v daných vzdělávacích oborech.

V rámci modernizace pomůcek přibyl v dílnách pro obory geotechnika, kamenosochařství a restaurátorství také kompresor pro rozvod vzduchu a vysokozdvižný vozík. Dále zde studenti najdou 4 počítače pro špičkovou technologii a 2 haptická ramena, která jim slouží k pohodlné modelaci uměleckých děl ve virtuálním prostředí.

Modernizace technického vybavení bezesporu velmi zkvalitnila výuku. Uvedené obory jsou díky technologiím užívaným v praxi více atraktivní a absolventi mají po ukončení studia větší možnosti uplatnění.

Perspektivní
Kraj realizace: Královéhradecký kraj
Příjemce dotace: Královéhradecký kraj
Výše dotace: 9 484 559 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou najdete v Hořicích v Podkrkonoší a její historie spadá až do 80. let 19. století. Velký zájem o těžbu, zpracování kvalitního pískovce a poptávka po kamenické práci s tím spojená vedly k založení dnešní odborné školy. Ta zde hrdě stojí od roku 1884. 

Vrcholná díla některých bývalých studentů jsou k vidění přímo ve městě – například ve Smetanových sadech. Mezi tyto studenty se řadí i Quido Kocián, Jan Štursa, Ladislav Šaloun nebo Josef Wagner, dnes už významní umělci.

S ubývajícím zájmem o řemeslo a především kvůli nedostatku financí se v průmyslové škole tak trochu zastavil čas. Financemi opomenutý potenciál, jedinečnost školy a obdržená dotace z IROP se tak staly pro Královéhradecký kraj impulzem k modernizaci technického vybavení pro její unikátní obory. Studenti školy tak dnes díky sofistikovanému vybavení a aktualizaci počítačového softwaru mohou držet krok s vývojem IT technologií a rychlostí současné doby. Nebyla opomenuta ani úprava zeleně v areálu.

Renovace dílen, laboratoří a počítačových učeben nyní učitelům a studentům umožňuje reagovat na technologický rozvoj a trendy v oborech. Především CNC lanová pila, která ve škole dříve chyběla, se stala zásadním pomocníkem. CNC lanová pila je v některých operacích nenahraditelná a ve spojení s novým počítačovým softwarem a rychlým připojením k internetu umožňuje posun v daných vzdělávacích oborech.

V rámci modernizace pomůcek přibyl v dílnách pro obory geotechnika, kamenosochařství a restaurátorství také kompresor pro rozvod vzduchu a vysokozdvižný vozík. Dále zde studenti najdou 4 počítače pro špičkovou technologii a 2 haptická ramena, která jim slouží k pohodlné modelaci uměleckých děl ve virtuálním prostředí.

Modernizace technického vybavení bezesporu velmi zkvalitnila výuku. Uvedené obory jsou díky technologiím užívaným v praxi více atraktivní a absolventi mají po ukončení studia větší možnosti uplatnění.