Perspektivní

Výcviková budova pro získávání včelích produktů

Popis projektu

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum je obecně prospěšná společnost, založená Ministerstvem zemědělství ČR a Českým svazem včelařů. Nutnost praktické výuky žáků vyplývá ze samotného oboru vzdělávání. Protože však chyběly prostory pro technologie na získávání a zpracování včelích produktů pro včelaře s vyšším počtem včelstev, vztahovala se dosavadní praktická výuka pouze na oblast malovčelaření.

Vystavěna a vybavena proto byla nová výcviková budova pro získávání včelích produktů. Kromě žáků, kterým výcvik v nové budově pomůže s uplatněním na trhu práce v oblasti velkovčelaření, poslouží objekt v menší míře i ke vzdělávání dalším vzdělávacím institucím a zájemcům o vzdělávání, jako jsou pedagogičtí pracovníci a zájemci o rekvalifikaci.

Příjemce dotace

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

Výše dotace

16 829 916 Kč

Video o projektu

zpět na mapu projektů