Aktivní

Komunitní centrum Bohumíra Bunži

Popis projektu

Dlouho nevyužívaný objekt bývalé fary znovu ožil, aby poskytl přístřeší několika organizacím, které nyní společně pod jednou střechou poskytují sociální a poradenské služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. Uživatelé služeb tak již nemusejí dojíždět za jednotlivými organizacemi do různých těžce dostupných okrajových částí města Vyškov, ale pomoci se jim dostává na jednom místě přímo v centru města.

Příjemce dotace

Římskokatolická farnost Vyškov

Výše dotace

18 789 021 Kč

Video o projektu

zpět na mapu projektů